Om oss

Vilka

vi är

Grönt Paraply

Grönt Paraply kan idag erbjuda privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering enligt den svenska FSC®- och PEFC™-standarden.

 

Grönt Paraply med våra medlemmar följer FSC®:s principer ock kriterier utifrån den svenska skogsbruksstandarden och som valfritt tillval även den svenska PEFC™-standarden.

 

Grönt Paraply tar ansvar för att du som skogsägare blir certifierad, men du fortsätter att ansvara för förvaltning och försäljning av virke. Vi är inte knutna till någon virkesköpande part eller industri, vem du anlitar för skogsvård eller säljer ditt virke till tror vi nämligen att du är bäst att avgöra!

MILJÖPOLICY

 

Grunden för Grönt Paraplys miljöarbete är en medveten ambition att genom certifiering av våra medlemmar värna den biologiska mångfalden och genom att stimulera en uthållig produktion av förnyelsebara material bidra till minskad växthuseffekt.

 

Grönt Paraplys administration, t.ex tjänsteresor följer samma policy som LRF Konsult, dvs att verksamheten genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.

FSC® och PEFC™ är öppna system och välkomnar synpunkter och klagomål

Synpunkter som rör en till Grönt Paraply gruppansluten skogsägare

Om du har synpunkter eller klagomål på hur skogsbruket bedrivs hos en av Grönt Paraplys gruppmedlemmar kontaktar du i första hand respektive medlem.

Generella frågor besvaras av Grönt Paraplys gruppledare.

Våra medlemmar är alltid gruppanslutna till FSC:s standard och några även till PEFC.

Klagomål på hur en medlemsanslutning eller hur en FSC- resp. PEFC-revision har utförts

Kontakta i första hand Grönt Paraplys gruppledare om du har synpunkter eller klagomål på hur vi har bedömt medlemmens verksamhet och tillämpning av standarden. Tycker du inte att det ger resultat kan du kontakta Grönt Paraplys certifieringsföretag som är Soil Association Certification Limited genom Orbicon A/S. Är du fortfarande missnöjd med de svar du får kan du vända dig till FSC:s internationella ackrediteringsenhet: accreditation@fsc.org. Du kan också vända dig till Svenska FSC och i förekommande fall Svenska PEFC.

Synpunkter på den svenska FSC- eller PEFC-standarden

Kontakta Svenska PEFC www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org

Synpunkter från våra gruppmedlemmar

 

Om du som ansluten gruppmedlem har frågor och funderingar kontaktar du din gruppledare.

Har du synpunkter på FSC- eller PEFC-standardens tillämpning kontaktar du i första hand Grönt Paraplys gruppledare alternativt Svenska PEFC www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org. Tycker du inte att det ger resultat kan du kontakta Grönt Paraplys certifieringsföretag som är Soil Association Certification Limited genom Orbicon A/S.

 

Offentlighet

En sammanfattning av huvudpunkterna i skötselplanerna ska hållas offentlig och respektive gruppmedlem kan därför lämna ut dem vid förfrågan!

Vid en eventuell extern förfrågan om certifieringen kan markägaren antingen hänvisa direkt till paraplyorganisationen eller själv göra uppgifter om gjorda naturvårdsavsättningar/åtgärder tillgängliga.

 

 

Våra certifikat

Soil Association Certification Limited genom Orbicon A/S är den certifieringsorganisation som utfärdat våra FSC-och PEFC-certifikat. Vårt PEFC-certifikat utfärdades 2016 och en sammanfattning finns här. Vårt ISO14001-certifikat är utfärdat av Interface NRM Limited .

 

Miljöcertifierat skogsbruk enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®). Många medlemmar väljer även vårt tillval med PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™, s.k. dubbelcertifiering.

Vi har licenensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228 med certifikatsnummer FSC SA-FM/COC-001104, PEFC SA-PEFC/FM-001104, ISO 14001: SWE-EMS-1010

Grönt Paraply

Oberoende skogscertifiering där vi tar ansvar för att ditt skogsbruk blir certifierat via vårt gruppcertifikat, men du fortsätter att ansvara för förvaltning och försäljning av virke.

 

 

Vi erbjuder privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering enligt den svenska FSC®-standarden och som valfritt tillval PEFC™-standarden.

 

Kontakt

 

Francéngatan 6

105 33 Stockholm

 

Email: info@grontparaply.se

 

Telefon: 019-16 83 95

 

© www.grontparaply.se