Kontakt

Kontakt

Ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår oberoende skogscertifiering. Vi kommer gärna på besök och berättar mer! 


Vi erbjuder medlemskap över hela landet. När vi inte är ute hos våra medlemmar så finns vi på våra kontor i Örebro och Stockholm.

Adress

Grönt Paraply

Warfvinges väg 32

112 51 Stockholm


Email

info@grontparaply.se


Telefon

Martin Persson 019-16 83 95


Kontaktformulär

 
 
 
 

När du fyller i dina uppgifter ovan kommer dina personuppgifter behandlas enligt Ludvig & Co:s dataskyddspolicy.

FSC® och PEFC är öppna system och välkomnar synpunkter och klagomål

 

Synpunkter som rör en till Grönt Paraply gruppansluten skogsägare

 

Om du har förfrågningar, synpunkter eller klagomål på hur skogsbruket bedrivs hos en av Grönt Paraplys gruppmedlemmar kontaktar du i första hand respektive medlem. Frågor kan även alltid ställas till Grönt Paraplys gruppledare på "info @ grontparaply .se" eller via ovanstående formulär.

Vi åtar oss att hantera klagomål på ett systematiskt och trovärdigt sätt, bl.a. genom att alltid återkoppla skyndsamt, tillhandahålla allmänt tillgängliga  kontaktuppgifter, hantera klagomål i en uppdaterad intern rutin, allt för att ge dig bra information om hur ditt ärende kommer att hanteras.

 

Våra medlemmar är alltid gruppanslutna till FSC:s standard och flertalet även till PEFC.


Rutin för hantering av synpunkter och klagomål gällande skogsbrukscertifiering  • Ansvarig för våra gruppcertifikat FSC C006219 och PEFC /5-22-228 är vår Gruppledare. Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt, per telefon, brev eller epost.
  • Behandling av inkomna synpunkter eller klagomål sker efter behov. Inlämnade synpunkter eller klagomål bekräftas skyndsamt, senast inom 10 arbetsdagar.
  • Synpunkter och klagomål hanteras och diarieförs i vårt ärendehanteringssystem.
  • Analys ska ske av inskickat material och vi börjar samla in och verifiera all nödvändig information för att utvärdera och validera synpunkten eller klagomålet.
  • Vi åtar oss att inom 3 månader ta fram förslag på hantering av ärendet och kommunicera det till den som lämnat synpunkten eller klagomålet.  Fältbesök görs om det är relevant för den fortsatta handläggningen.
  • Finns grund för klagomålet ska Gruppledaren genomföra en översyn över aktuella rutiner. Eventuella korrigerande och förebyggande åtgärder utförs. 
  • Är det ett klagomål som också lämnats till certifieringsföretaget, så meddelas även certifieringsföretaget om ärendet och om vidtagna åtgärder.

 

Klagomål på hur en medlemsanslutning eller hur en FSC- resp. PEFC-revision har utförts

 

Kontakta i första hand Grönt Paraplys gruppledare om du har synpunkter eller klagomål på hur vi har bedömt medlemmens verksamhet och tillämpning av standarden. Tycker du inte att det ger resultat kan du kontakta Grönt Paraplys certifieringsföretag som är Soil Association Certification Limited genom WSP Danmark A/S. Är du fortfarande missnöjd med de svar du får kan du vända dig till FSC:s internationella ackrediteringsenhet: accreditation@fsc.org. Du kan också vända dig till Svenska FSC och i förekommande fall Svenska PEFC.

 

Synpunkter på den svenska FSC- eller PEFC-standarden

 

Kontakta Svenska PEFC www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org

 

Synpunkter från våra gruppmedlemmar


Om du som ansluten gruppmedlem har frågor och funderingar kontaktar du din gruppledare.

Har du synpunkter på FSC- eller PEFC-standardens tillämpning kontaktar du i första hand Grönt Paraplys gruppledare alternativt Svenska PEFC www.pefc.se eller Svenska FSC: www.fsc-sverige.org. Tycker du inte att det ger resultat kan du kontakta Grönt Paraplys certifieringsföretag som är Soil Association Certification Limited genom WSP Danmark A/S.


Offentlighet

 

En sammanfattning av huvudpunkterna i skötselplanerna ska hållas offentlig och respektive gruppmedlem kan därför lämna ut dem vid förfrågan!

Vid en eventuell extern förfrågan om certifieringen kan markägaren antingen hänvisa direkt till paraplyorganisationen eller själv göra uppgifter om gjorda naturvårdsavsättningar/åtgärder tillgängliga.Miljöcertifierat skogsbruk enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®). Många medlemmar väljer även vårt tillval med PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, s.k. dubbelcertifiering.

 

Vi har licenensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228 med certifikatsnummer FSC SA-FM/COC-001104, PEFC SA-PEFC-FM-001104, ISO 14001: SWE-EMS-1010