Utbildning

Stödjande dokument för våra medlemmar.

Filmerna kräver lösenord för att kunna ses

FSC i praktiken - film för medlemmar

Publicerad 2020-12-18


Genomgång av nyheterna.

Tips om hur man använder pcSKOG för att klassa de nya 5% för anpassat brukande "flexpott" och hur man kan ta hjälp av pcSKOGs karttjänster för att hitta områden som ska identifieras som höga bevarandevärden.

Här kan du ladda hem en shape-fil med kartor som är användbar för att identifiera områden med bevarandevärden, princip 9. Den är stor, 240 mb:

Nya standarden - film för medlemmar

Publicerad 2020-06-04


Nyheter i standarden och hur vi inför dokument "401 Min skogscertifiering"

Kommande

Publicerad 2021-??-??


Mer info under våren 2021

1


Introfilm från Svenska FSC om den nya skogsbruks-standarden

2


Skogskompis,

Carl Johan Moberg på Virkesbörsen intervjuar

Henrik Von Stedingk

på FSC

3


Vi är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar